معمولاً تو اتوبوس میرم اون تَهِ ته میشینم...پیری ڪه بتونه تا اونجا راه بیاد، سر پا هم میتونه وایسه

نوشته شده در تاریخ 1396/11/9    | مدیر: رستم گلی lighvan    | طبقه بندی: اس ام اس ها،     | نظرات()