ولنتاین چیست؟؟؟؟؟ولنتاین یعنی پشت در زایشگاه منتظر بمونی تا بچت سالم بدنیا بیاد ببینیشولنتاین یعنی ......همسرت زول بزنه بهت ،بگه چقدر بودن در ڪنارت آرومم می ڪنهلنتاین یعنی ......وقتی از سر ڪار برمیگردی خونه صدای شوخی و خنده ،خانواده پشت در حس بشهولنتاین یعنی .....مریضت از بیمارستان مرخص بشه ببریش خونه حسابی بهش برسی


ولنتاین یعنی .....پدرت با دیدن تو زیر لب بگه الهی شڪر


ولنتاین یعنی ......یهویی همه رسانه ها اعلام کنند همه مرزهای کره زمین برداشته شدولنتاین یعنی ........همه ما بابا نوئل بشیم
ولنتاین یعنی همه انسانهای روی زمین یڪروز ڪودڪ بشن و قلڪهاشونو بشڪنند و تمام پولها را به طور مساوی بین همه تقسیم ڪنند
ولنتاین یعنی ......برای مادرت قول چراغ جادو بشی تا صدات ڪرد حتی تو خیالش ،،،توحاضر بشی بگی جانم مادرولنتاین یعنی.....وقتی سرت را میندازی پایین راه بری چشمت به ڪفش پاره ای نخوره
ولنتاین یعنی .....قاضی و پزشڪهای ما بیڪار بشن
ولنتاین یعنی .....دست هیچ انسانی بالا نرود مگر برای دعا و نوازش
ولنتاین یعنی ....طوری زندگی ڪنیم ڪه هرگز نه دروغ بگوییم و نه دروغ بشنویمولنتاین یعنی .......اگه دستت خالیه با فڪرت ڪمڪ ڪن
ولنتاین یعنی .....مواد فروشها به جای مواد گل دست مردم بدن ولنتاین یعنی ........تو همین مجازی آنقدر صادق باشیم ،صادقانه بگیم و خالصانه عمل ڪنیم ڪه تمام دنیا را سبز ڪنیمولنتاین یعنی .....سرخ شدن گونه دختر وقتی باباش بهش خیره میشهولنتاین یعنی ......تمام خستگیهاتو بزاری پشت در و با سلامی شاد ڪه بوی زندگی بده وارد خونه بشیولنتاین یعنی......اگه خون جوونامون زیاد شد نگذاریم زمین بریزه
ولنتاین یعنی...... مردن بر اثر کهولت سن

نوشته شده در تاریخ 1396/11/12    | مدیر: رستم گلی lighvan    | طبقه بندی: دل نوشته، اس ام اس ها،     | نظرات()